تعداد بازدید از صفحه:

24

تولد:

ملیت:

رکسانا نیک پور

طراح گریم | مجری گریم | دستیار گریم

رکسانا نیک پور در زمینه چهره پردازی فعالیت دارد. وی در آثاری همچون فیلم "عامه پسند" به عنوان طراح گریم در فیلم "شیفت شبانه" به عنوان مجری گریم فعالیت داشته است.

رکسانا نیک پور همچنین به عنوان دستیار گریم در فیلم "ناگهان درخت" نیز فعالیت داشته است.

طراح گریم (1)

مجری گریم (1)

دستیار گریم (1)