تعداد بازدید از صفحه:

39

تولد:

ملیت:

محمدمهدی طیبی

بازیگر

محمدمهدی طیبی در آثاری همچون فیلم "آدمکش" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)