تعداد بازدید از صفحه:

19

تولد:

ملیت:

امیراطهر سهیلی

نویسنده | کارگردان

امیراطهر سهیلی نویسندگی و کارگردانی آثاری همچون فیلم "طرقه" را برعهده داشته است.

نویسنده (1)

طرقه

1387

کارگردان (1)

طرقه

1387