تعداد بازدید از صفحه:

25

تولد:

ملیت:

محمدسعید کبیری

بازیگر

محمدسعید کبیری در آثاری همچون فیلم "خوابهای دنباله دار" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)