تعداد بازدید از صفحه:

114

تولد:

ملیت:

میکائیل ثامنی

مجری گریم | سرپرست گریم

میکائیل ثامنی به عنوان سرپرست گریم در آثاری همچون فیلم "شنای پروانه" و سریال "مردم معمولی" و مجری گریم در فیلم "جمشیدیه" حضور داشته است.

مجری گریم (1)

سرپرست گریم (2)