تعداد بازدید از صفحه:

54

تولد:

ملیت:

جواد داوودی

دستیار صحنه | مدیر صحنه

جواد داوودی در آثاری همچون فیلم "تک تیرانداز" به عنوان مدیر صحنه و در فیلم "آدمکش" به عنوان دستیار صحنه فعالیت داشته است.

دستیار صحنه (1)

مدیر صحنه (1)