تعداد بازدید از صفحه:

57

تولد:

ملیت:

هایده صفی یاری

تدوین

هایده صفی یاری به عنوان تدوینگر در فیلمهای "مرزهای بی پایان"، "خون شد"، "عامه پسند"، "ناگهان درخت"، "آدمکش" و ... فعالیت داشته است.

تدوین (6)