تولد:

ملیت:

شهرام عبدلی

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (33)

سریال ها (49)

کارگردانی (2)