تولد:

ملیت:

مرتضی کاظمی

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (30)

سریال ها (50)

کارگردانی (0)