تولد:

ملیت:

یوسف پشندی

یوسف پشندی بازیگر سینما و تلویزیون در آثاری همچون فیلمهای "در شهر خبری نیست هست"، "گیس بریده"، "قاعده بازی"، "روزی مثل هیچ روز"، "سر تو بدزد رفیق" و سریالهای "نقطه چین"، "کوچه اقاقیا" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (13)

سریال ها (2)

کارگردانی (0)