تولد:

1346

ملیت:

سامان ارسطو(فرزانه ارسطو)

متولد: 1346

سامان ارسطو متولد 15 خرداد 1346 در شاهرود، بازیگر و کارگردان است. نام قبلی او فرزانه ارسطو و یک زن بود که پس از تغییر جنسیت نام سامان را برگزید.

سامان ارسطو در آثاری همچون فیلم های "قسم"، "ملی و راه های نرفته اش"، "حکم تیر"، "حباب" و سریالهای "محکومین"، "گشت ویژه"، "سرزمین کهن"، "چمدان"، "بانویی دیگر" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (5)

سریال ها (9)

کارگردانی (0)