تولد:

ملیت:

عباس جمشیدی فرد

فیلموگرافی (37)

سریال ها (27)

کارگردانی (0)