تولد:

ملیت:

علی صادقی

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (53)

سریال ها (24)

کارگردانی (0)