تعداد بازدید از صفحه:

525

تولد:

ملیت:

مجید عبدالعظیمی

مجید عبدالعظیمی در آثاری همچون فیلمهای "رایزن عشق"، "گلوگاه شیطان"، "پاپیتال"، "عزیزم من کوک نیستم"، "عیسی می آید" و سریالهای "آسمان من"، "دولت مخفی"، "ساختمان 85"، "ملکوت"، "بانو" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (13)

بازیگری (سریال) (14)