تعداد بازدید از صفحه:

246

تولد:

ملیت:

افشین آقایی

افشین آقایی در آثاری همچون فیلمهای "دم سرخ ها"، "خانه ای در خیابان چهل و یکم"، "دوربین"، "فراری" و سریالهای "چوب خط"، "صفر بیست و یک (021)"، "ارث بابام"، "مزرعه آفتابگردان" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (4)

بازیگری (سریال) (5)