تعداد بازدید از صفحه:

228

تولد:

ملیت:

محمدرضا نجفی امامی

کارگردان | مدیر جلوه های ویژه بصری

محمدرضا نجفی‌امامی کارگردانی آثاری همچون فیلم "مبارک" را برعهده داشته است.

از دیگر فعالیتهای محمدرضا نجفی امامی میتوان به مدیر جلوه های ویژه بصری در فیلمهای "آهوی پیشونی سفید 3"، "تورنا 2"، "آهوی پیشونی سفید 2"، "قرارمون پارک شهر" و سریال "رستگاری" اشاره کرد.

کارگردان (1)

مدیر جلوه های ویژه بصری (5)