تعداد بازدید از صفحه:

403

تولد:

ملیت:

احمد اطراقچی

بازیگر | کارگردان

احمد اطراقچی در آثاری همچون سریال "شیوع" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

احمد اطراقچی کارگردانی فیلم "چهل و هفت" و سریال "سرحال" را برعهده داشته است.

وی همچنین سرپرست نویسندگان و کارگردان مجموعه تلویزیونی "سرحال" برای شبکه نسیم نیز بوده است.

بازیگری (سریال) (1)

شیوع

1396

کارگردان (2)