تعداد بازدید از صفحه:

292

تولد:

ملیت:

فاطمه فخرایی

فاطمه فخرایی در آثاری همچون فیلمهای "دلم می خواد"، "یک داستان عاشقانه" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)