تولد:

ملیت:

سمانه وفایی زاده

سمانه وفایی زاده در آثاری همچون فیلمهای "شاید عشق نبود"، "دو"، "ماهی و گربه"، "سه و نیم" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (4)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)