تعداد بازدید از صفحه:

618

تولد:

ملیت:

محسن جهانبانی

محسن جهانبانی در آثاری همچون فیلمهای "به وقت شام"، "گام های شیدایی"، "ژرفا"، "آنجا که زاده شدم"، "قبل از غروب" و سریالهای "آزادی مشروط"، "معراجی ها"، "گل مرداب"، "حجربن عدی"، "دولت عشق" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (11)

بازیگری (سریال) (10)