تولد:

1384

ملیت:

ملیکا پارسا

متولد: 1384

ملیکا پارسا متولد 1384/1/27 در تهران است. وی در آثاری همچون فیلمهای "انزوا"، "فِراری"، "بلوک ۹ خروجی ۲"، "مرگ ماهی"، "به من نگو قراضه" و سریالهای "محکومین 2 (سرگذشت)"، "قرعه"، "فاخته"، "عصر پاییزی"، "یک لحظه دیرتر" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (12)

سریال ها (12)

کارگردانی (0)