تعداد بازدید از صفحه:

473

تولد:

ملیت:

آیسا نوری

آیسا نوری در آثاری همچون سریالهای "از سرنوشت 4"، "زیرخاکی 3"، "کلبه ای در مه"، "باخانمان"، "شرم" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (7)