تولد:

ملیت:

عباس پرنیانی

فیلموگرافی (1)

سریال ها (2)

کارگردانی (0)