تعداد بازدید از صفحه:

237

تولد:

ملیت:

پیروز یگانه

پیروز یگانه در آثاری همچون فیلمهای "متری شش و نیم"، "عرق سرد"، "پا تو کفش من نکن"، "سد معبر"، "راه رفتن روی سیم" و سریال "گسل" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (5)

بازیگری (سریال) (1)

گسل

1396