تعداد بازدید از صفحه:

168

تولد:

ملیت:

صحرا مشایخی

صحرا مشایخی در آثاری همچون فیلم "رفقای خوب" و سریال "پیله های پرواز" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (1)