تولد:

ملیت:

حمید بخشی

حمید بخشی به عنوان طراح صحنه، دستیار صحنه و بازیگر در سینما و تلویزیون فعالیت دارد.

حمید بخشی به عنوان طراح صجنه در فیلمهای "تلواسه"، "پدران"، "متروک"، "پسرکشی"، "کوچ"، "High Power" و سریالهای "ایراندخت"، "راز ناتمام" و فیلمهای کوتاه "ایران من"، "سولار بوی" فعالیت داشته است.

حمید بخشی همچنین به عنوان دستیار صحنه در فیلمهای "روزهای زندگی"، "دوچرخه ساز نابینا"، "زیباتر از زندگی"، "سایه های بلند گناه"، "چک برگشتی"، "شهابی از جنس نور"، "کلبه"، دختری با جوراب قرمز""، "وام عسل"، "در شام عروسی"، "زیرخاکی"، "کاغذ خروس نشان"، "برف آخر"، "کمدی انسانی"، "خنده های آتوسا" و سریالهای "دردسرهای عظیم"، "راه دررو"، "پنچری"، "روزهای ابدی"، "قلب یخی"، "محکومین"، "خط مقدم"، "ستایش"، "باخانمان"، "دیگران" وتله تئاتر "آقای توپاز" را برعهده داشته است.

حمید بخشی همچنین به عنوان بازیگر در فیلم "رفقای خوب" نیز حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)