تولد:

ملیت:

میترا گیوه چی

میترا گیوه چی در آثاری همچون فیلم "رفقای خوب" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

میترا گیوه چی همچنین به عنوان چهره پرداز در فیلمهای "غیرمجاز"، "صله سحر"، "سبدی از بهشت" وسریالهای "شوخی کردم"، "قبله عالم"، "آفتاب پرست"، "کلبه ای در مه"، "شاید برای شما اتفاق بیافتد"، "بوی خاک" و "شرم" فعالیت داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)