تولد:

ملیت:

ابراهیم تفرشی

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (2)

کارگردانی (0)