تعداد بازدید از صفحه:

814

تولد:

ملیت:

ساغر کیان راستی

ساغر کیان راستی در آثاری همچون فیلمهای "راه"، "یک کیلو و بیست و یک گرم"، "یک روز بخصوص" و سریالهای "سودا"، "یادگاریهای مادربزرگ" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)

بازیگری (سریال) (2)