تعداد بازدید از صفحه:

457

تولد:

ملیت:

سحر آزادی

سحر آزادی در آثاری همچون فیلم "تماس بی پاسخ" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)