تعداد بازدید از صفحه:

364

تولد:

ملیت:

سامان خسروی

سعید رفیعی در آثاری همچون فیلم "تماس بی پاسخ" و سریال "آتش در گلستان" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (1)