تعداد بازدید از صفحه:

240

تولد:

ملیت:

عاطفه محمدی

بازیگر | کارگردان

عاطفه محمدی به عنوان بازیگر در فیلم "تماس بی پاسخ" و فیلمهای کوتاه "پیشگو"، "تعقیب" حضور داشته است.

عاطفه محمدی همچنین سابقه حضور در نمایشهای "پاکی در جنگ"، "مرگ زنان زرد"، "ماه خرابه نشین"، "نمایش تصادف" را نیز به عنوان بازیگر در کارنامه هنری خود دارد.

عاطفه محمدی همچنین کارگردانی نمایش "غرب حقیقی" را نیز برعهده داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)