تعداد بازدید از صفحه:

191

تولد:

ملیت:

سیدمیلاد جلالی

سیدمیلاد جلالی در آثاری همچون فیلم "تماس بی پاسخ" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)