تعداد بازدید از صفحه:

274

تولد:

ملیت:

شهاب الدین نجفی زاده

شهاب الدین نجفی زاده به عنوان بازیگر در فیلم "تماس بی پاسخ" حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)