تعداد بازدید از صفحه:

205

تولد:

ملیت:

هادی کیان نیا

کارگردان

هادی کیان نیا، کارگردانی فیلم «تماس بی پاسخ» و بازیگری در این فیلم را در کارنامه کاری خود را دارد.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

کارگردان (1)