تولد:

1367

ملیت:

المیرا صادق پور

متولد: 1367

المیرا صادق پور متولد٦٧/١/٣٠ صادره از رشت میباشد. وی دارای مدرك دانشگاهى ليسانس حسابدارى میباشد.

المیرا صادق پور در آثاری همچون فیلمهای "کاتیوشا"، "فهرست مرگ" و سریالهای "لژیونر"، "نهنگ آبی"، "دراکولا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (2)

سریال ها (3)

کارگردانی (0)