تعداد بازدید از صفحه:

138

تولد:

ملیت:

عباس مهری

عباس مهری در آثاری همچون سریال "ماه و پلنگ" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (1)