تولد:

1345

ملیت:

شهرام تیموریان

متولد: 1345

شهرام تیموریان متولد 1345 میباشد. شهرام تیموریان در آثاری همچون فیلمهای "خون شد"، "دم سرخ ها" ، "قاتل اهلی"، "متروپل"، "شبکه" و سریالهای "یاور"، "مختارنامه"، "روزهای ابدی"، "ستایش 3"، "گشت ویژه" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (16)

سریال ها (12)

کارگردانی (0)