تعداد بازدید از صفحه:

305

تولد:

ملیت:

باران معادی

باران معادی فرزند پیمان معادی میباشد. وی در آثاری همچون فیلمهای "بمب یک عاشقانه"، "برف روی کاج ها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)