تعداد بازدید از صفحه:

404

تولد:

ملیت:

امید جزینی

دستیار کارگردان | بازیگر | برنامه ریز | دستیار برنامه ریز | منشی صحنه

امید جزینی برنامه ریز، دستیار کارگردان و بازیگر میباشد.

وی در آثاری همچون فیلمهای "فرشته ها با هم می آیند"، "به دنیا آمدن" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

امید جزینی همچنین به عنوان برنامه ریز و دستیار کارگردان در آثار زیر فعالیت داشته است:
🔹برنامه ریز در فیلمهای "ربوده شده"، "ژن خوک"، "زندانی ها"، "من"، "به دنیا آمدن"، "چهارراه استانبول"، "سمفونی نهم"، ""دارک هورس"، "رمضان آن سال"، "توتو"
🔹برنامه ریز در سریالهای ، "آنها"
🔹دستیار برنامه ریز در سریالهای "نردبام آسمان"، "رویای گنجشک ها"
🔹دستیار کارگردان در فیلمهای "ربوده شده"، "روزهای زندگی"، "زندانی ها"، "میهمان داریم"، "بی خود و بی جهت"، "امروز"، "پرسه در مه"، "یک خانواده محترم"، "استراحت مطلق"، "من"، "به دنیا آمدن"، "من دیه گو مارادونا هستم"، "بی همه چیز"، "رویای شیرین"، "زمانی برای شخم زدن"، "بهار"، "زندگی خصوصی امیر"، "شغل شریف"، "گورداله و عمه غوله"، "دارک هورس"، "شوق خواندن"، "فرشته ها با هم می آیند"، "رمضان آن سال" و ...
🔹دستیار کارگردان در سریالهای "بچه های نسبتا بد"، "زیرهشت"، "آنها"، "زعفرانی"، "هم گناه"، "نفس"، "که عشق آسان نمود اول"، "در چشم باد"، "سقوط یک فرشته"، "تقاطع"
🔹منشی صحنه در فیلم "بی خود و بی جهت"

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

دستیار کارگردان (29)

برنامه ریز (9)

دستیار برنامه ریز (2)

منشی صحنه (1)