تعداد بازدید از صفحه:

178

تولد:

ملیت:

مهدی شفیعی

مهدی شفیعی در آثاری همچون فیلمهای "آهوی پیشونی سفید 3"، "کلمبوس"، "آهوی پیشونی سفید 2" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)