تعداد بازدید از صفحه:

277

تولد:

ملیت:

محمدعلی نوروش

محمدعلی نوروش در آثاری همچون فیلمهای "رقص پا"، "ملی و راه های نرفته اش" و سریالهای "قصه های تبیان"، "حلقه سبز" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (2)