تعداد بازدید از صفحه:

227

تولد:

ملیت:

غزل میرکی

غزل میرکی در آثاری همچون فیلمهای "زیر نور کم"، "گوشه نشینان" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)