تولد:

ملیت:

شبنم شعاریان

شبنم شعاریان در آثاری همچون فیلمهای "زیر نور کم"، "خانه بخت"، "عروس دربند"، "آد"و سریالهای "خانه امن"، "روزهای بهتر (دیگری)"، "روزهای بهتر(چادر گلدار)" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (4)

سریال ها (3)

کارگردانی (0)