تعداد بازدید از صفحه:

208

تولد:

ملیت:

رضا علیمرادی

رضا علیمرادی در آثاری همچون فیلمهای "تک تیرانداز"، "سیانور" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)