تعداد بازدید از صفحه:

172

تولد:

ملیت:

سیداحمد حسینی

بازیگر

سیداحمد حسینی در آثاری همچون فیلمهای "قطع فوری"، "های پاور"، "تک تیرانداز"، "بزرگ مرد کوچک" و فیلمهای کوتاه "آنجلو"، "تریپلکس" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (6)