تعداد بازدید از صفحه:

795

تولد:

ملیت:

رضا فرخ وند

بازیگر | تهیه کننده

رضا فرخ وند در آثاری همچون فیلمهای "خواب ابدی"، "گوگری (برادری)"، "مندیر بارون"، "به عشق دا"، "سربازخانه خانم ها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

رضا فرخ وند همچنین به عنوان تهیه کننده در فیلم "سربازخانه خانم ها" فعالیت داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (5)

تهیه کننده (1)