تعداد بازدید از صفحه:

360

تولد:

ملیت:

توحید حسین پور

توحید حسین پور در آثاری همچون فیلمهای "متری شش و نیم"، "رسوایی ۲"، "ماز"، "دوقلوها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (4)