تعداد بازدید از صفحه:

141

تولد:

ملیت:

میلاد محمدی

میلاد محمدی در آثاری همچون فیلمهای "متری شش و نیم"، "هرماس (شبانه های ورنیکا)" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)