تعداد بازدید از صفحه:

733

تولد:

ملیت:

یلدا صرافی

بازیگر

یلدا صرافی در آثاری همچون فیلمهای "متری شش و نیم" و سریال "افعی تهران" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

یلدا صرافی همچنین به عنوان بازیگر در فیلم کوتاه "هلو" نیز حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (1)