تعداد بازدید از صفحه:

227

تولد:

ملیت:

یلدا صرافی

یلدا صرافی در آثاری همچون فیلمهای "متری شش و نیم" و فیلم کوتاه "هلو" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)